Jak w każdym formularzu czy dokumencie, w PIT również pojawiają się błędy. W przypadku pracy nad wersjami elektronicznymi problemy mogą wynikać z tworzenia dokumentu w środowisku komputerowym oraz wysyłką PIT online. Podatnik powinien móc odpowiednio na nie zareagować – ewentualnie poprawiając je na bieżąco. Żeby to zrobić należy jednak zrozumieć język technologii oraz rozszyfrować chociaż najpopularniejsze nazwy (statusy) błędów.

pit online

400 – ten numer wskazuje, że przetworzenie dokumentu zakończyło się błędem. Wynika to z niepowodzenia w weryfikacji formalnej dokumentu -nie udało się jej poprawnie zakończyć. W takim wypadku podatnik powinien sprawdzić swój PIT pod względem formalnym i musi spróbować wysłać go jeszcze raz, ponieważ PIT nie został poprawnie złożony.

401 – błąd, który uniemożliwia poprawne złożenie deklaracji. Weryfikacja jest negatywna, ponieważ formularz nie jest zgodny ze schematem xsd. Oznacza to, że dokument mógł na przykład nie zawierać wypełnienia obowiązkowych pozycji deklaracji, może posiadać niepoprawny format daty lub po prostu być niezgodny z opisującym go schematem xsd.

402 – ten błąd uniemożliwia złożenie prawidłowego PIT, ale dość prosto go uzupełnić. Chodzi o brak aktualnego pełnomocnictwa / upoważnienia do podpisywania deklaracji. Oznacza to, że osoba, która złożyła podpis elektroniczny (pod przesłanym dokumentem PIT) nie ma stosownego i ważnego pełnomocnictwa lub upoważnienia (UPL-1 lub ZAS-E). Takie sytuacje zdarzają się na przykład w przypadku ich wygaśnięcia.

101 – konieczność powtórzenia wysyłki dokumentu. Wskutek różnych nieprzewidzianych trudności (np. taką okolicznością może być przerwanie połączenia) może dojść do tego, że nie dojdzie do przesłania i z sukcesem utrwalenia w serwisie e-deklaracje dokumentu elektronicznego. W takiej sytuacji status o kodzie 101 informuje, że należy powtórzyć operację i ponownie przesłać ten sam dokument.

414 – błędna weryfikacja podatnika, która spowodowana jest błędem w podanych przez niego danych autoryzujących. To jeden z najczęściej wyświetlających się statusów błędów w PIT. Powstaje gdy podatnik popełni na przykład: literówkę swoim nazwisku, zamienia kolejność nazwisk, data urodzenia wpisana jest w nieprawidłowym formacie (prawidłowy format daty w formularzu PDF: DD-MM-RRRR, w danych XML: RRRR-MM-DD), wpisano błędy w podawanych kwotach przychodu z zeznania rocznego (na przykład przez zaokrąglanie kwot). Jeżeli ten błąd będzie się powtarzać podatnik powinien spróbować wyjaśnić nieprawidłowości i status 414 z właściwym urzędem skarbowym.

408 – nieznana kategoria błędu. Czasami zdarza się, że system nie może przeprowadzić nawet wstępnej formalnej weryfikacji deklaracji, i dzieje się to z powodu błędu, którego system samodzielnie nie umie zakwalifikować do żadnej kategorii. W takim wypadku informuje, że nie może przetworzyć PIT, a dokument jest uznany za nieprawidłowy. Jest on o tyle trudny do naprawienia, że podatnik musi samodzielnie go znaleźć, ponieważ system PIT nie ma możliwości wskazania z jakiego powodu (przyczyny błędu).