Obecnie pożyczanie pieniędzy zostało bardzo ułatwione, bo dostępne są szybkie chwilówki. Ich zaciągnięcie wiąże się z niewielką ilością formalności do załatwienia, nawet młode osoby niemające stałego zatrudnienia mogą liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku wysłanego przez internet. Problem pojawia się w momencie, gdy kogoś nie stać na pożyczkę, ale niestety decyduje się na nią z różnych powodów. Nieterminowa spłata generuje kolejne koszty, a spłacanie jednego zobowiązania następną pożyczką to prosta droga do wpadnięcia w spiralę zadłużenia i zostania wpisanym na listę Krajowego Rejestru Długów.

Czym jest Krajowy Rejestr Długów?


Krajowy Rejestr Długów jest wirtualną bazę danych, która dotyczy osób zadłużonych, niespłacających terminowo zaciągniętych zobowiązań. Nierzetelni dłużnicy to przede wszystkim osoby, które przestały spłacać pożyczkę lub kredyt. Oczywiście nie dotyczy to wyłącznie osób fizycznych i prywatnych, do KRD trafiają także przedsiębiorcy, najczęściej nieuczciwi kontrahenci. Krajowy Rejestr Długów powstał w roku 2003 po to, aby gromadzić i udostępniać informacje gospodarcze dotyczące sytuacji finansowych klientów indywidualnych i biznesowych. Jeśli ktoś planuje zaciągnąć kredyt w banku lub nawet pożyczkę w prywatnej firmie, to będzie weryfikowany w różnych bazach. Do sprawdzenia zdolności kredytowej wykorzystuje się właśnie między innymi Krajowy Rejestr Długów. Jeśli potencjalny klient się w nim znajduje, to niestety traci wiarygodność w oczach kredytodawcy/pożyczkodawcy. W przypadku banku jest to jednoznaczne z negatywnym rozpatrzeniu wniosku kredytowego, ale niektóre firmy pożyczkowe udzielają chwilówek także osobom zadłużonym.

Wiele osób kojarzy wpisanie do Krajowego Rejestru Długów z niespłacaniem pożyczki lub kredytu, ale przyczyną znalezienia się w bazie danych może być nawet niezapłacony rachunek za prąd, zaleganie z czynszem, nieuregulowana faktura. Kolejną kwestią jest kto, że do KRD nie trafia się wyłącznie z powodu nieterminowej spłaty zobowiązania. Każdy może sprawdzić zarówno swoją obecność w KRD, jak i innej osoby/firmy. KRD długo gromadzi rozmaite dane gospodarcze. Często są one przekazywane przez wierzycieli. Nawet jeśli ktoś nie jest osobą prawną, to nadal może znaleźć się w KRD, dotyczy to głównie wspólników i akcjonariuszy dłużników. Raporty zawierają szczegółowe informacje zobowiązań u danej jednostki. Możliwe jest sprawdzenie czy firma lub konsument zalega z płatnościami, miał w przeszłości problemy z terminową spłatą zobowiązania. Jeśli ktoś znajdzie się w KRD, to oczywiście działa to na jego niekorzyść. Może mieć spore problemy z zawarciem rozmaitych umów ze względu na to, że postrzega się go za kogoś niewiarygodnego, czyli niegodnego zaufania.

Co warto wiedzieć o Krajowym Rejestrze Długów?

W Krajowym Rejestrze Długów mogą pojawić się nawet osoby, które zalegają z płatnością opiewającą na kwotę 200 zł w przypadku konsumentów lub 500 zł w przypadku przedsiębiorców. Jak widać, nie są to wysokie kwoty, a konsekwencje bycia osobą uznaną za dłużnika mogą być dotkliwe. Do KRD trafia zarówno osoba fizyczna i firma, jak i instytucja. Dotyczy to każdej jednostki, która ma zaległości płatnicze. Nawet jeśli ktoś nie opłaca usług telekomunikacyjnych, to może stać się dłużnikiem. Podstawą do dopisania kogoś do rejestru KRD jest nieuregulowanie płatności za dostawę mediów, czyli wody, energii elektrycznej, gazu. Warto od razu zaznaczyć, że nie od razu trafia się do KRD. Musi minąć przynajmniej 30 dni od ostatecznego terminu zapłaty za na przykład usługę. Osoba, która ma zaległości finansowej jest najpierw wzywana do zapłaty. Jeśli nie uiści płatności, to musi liczyć się ze znalezieniem na liście Krajowego Rejestru Długów.

Istotne jest wobec tego uświadomienie dłużnika o konsekwencjach niespłacenia zadłużenia. Na tym jednak nie koniec. Do rejestru KRD może zostać dodana osoba, która ma zobowiązanie powstałe na skutek stosunku prawnego. Wierzyciel musi wysłać do dłużnika pismo, które zawiera ostrzeżenie o planowanym przekazaniu jego danych do KRD. Istotne jest to, aby pismo zostało doręczone do rąk własnych. Oczywiście nie trzeba wręczać tego osobiście, wystarczy wysłać list polecony. Za wierzyciela uznaje się osobę fizyczną, która uzyskała tytuł wykonawczy lub wykonuje działalność gospodarczą. Może być także osobą prywatną lub jednostką organizacyjną, której przysługuje wierzytelność. W celu sprawdzenia siebie lub innych w KRD trzeba się najpierw zarejestrować w rejestrze, potwierdzić swoją tożsamość, następnie zalogować w serwisie. Potem można już sprawdzić wiarygodność firmy lub swój PESEL.

źródło: https://finansiarka.pl/blog/krd/