Informatyzacja i automatyzacja firmy jest przepustką do osiągnięcia zdecydowanie większego potencjału. Często zdarza się jednak, że w jej trakcie popełnia się błędy. Jednym ze standardowych jest rozpoczęcie korzystania z różnych narzędzi, które nie są ze sobą kompatybilne. W wielu przypadkach jest to także rezultat łączenia się ze sobą różnych przedsiębiorstw. Integracja systemów informatycznych pozwala na rozwiązanie tego problemu. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat i dobrze przygotować do tego wymagającego procesu.

Integracja systemów informatycznych: definicja

Różne systemy wykorzystywane każdego dnia w firmach nie zawsze pozwalają na swobodne korzystanie z zasobów. Integracja systemów IT ma na celu zapewnienie efektu synergii pomiędzy różnymi narzędziami i umożliwienie użytkownikowi sprawniejszego wykonywania obowiązków. Sama integracja jest natomiast bardzo szerokim zjawiskiem, które może z jednej strony zakładać np. integrację aplikacji czy baz danych, a w innych przypadkach łączenie zdecydowanie bardziej rozbudowanych systemów, kluczowych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Decydując się na integrację systemów informatycznych zarządzania, warto postawić na współpracę z doświadczonym dostawcą, takim jak Kotrak, który zajmuje się m.in. integracją systemów informatycznych – https://kotrak.com/pl/oferta/integracja-systemow-informatycznych/.

Dobre przygotowanie do procesu

Doświadczenie dostawcy odgrywa szczególną rolę w integracji systemów informatycznych. Etapy wdrożenia zależą przy tym od jego skali i założeń konkretnego projektu. Przed przystąpieniem do prac konieczne staje się poznanie uwarunkowań biznesowych i rynkowych. Nie bez znaczenia pozostają również kwestie prawne: w wielu przypadkach dodatkowym problemem mogą być bowiem obowiązujące licencje czy umowy. W następnym kroku firma przeprowadzająca integrację systemów IT musi natomiast opracować technologiczny plan wdrożenia. Ten może zakładać np. wykorzystanie dodatkowego oprogramowania pośredniczącego albo możliwość przepływu danych wyłącznie w jedną stronę. W wielu przypadkach pozostaje do wyboru kilka różnych propozycji, co może pomóc również w dostosowaniu integracji pod względem zasobów organizacyjnych i finansowych.

Łączenie potencjału systemów

Aby zadbać o automatyzację procesów, warto pomyśleć również o zintegrowaniu ze sobą poszczególnych systemów wykorzystywanych w firmie. Połączenie funkcjonalności systemów ERP, odpowiedzialnych za zarządzanie wszystkimi zasobami przedsiębiorstwa, oraz rozwiązań takich jak narzędzia Business Intelligence, pozwoli na szybsze przetwarzanie danych oraz skuteczne raportowanie, które może mieć wpływ na podejmowanie lepszych kluczowych decyzji. Dotyczy to przy tym wielu obszarów działania, również systemów produkcji (MES) czy magazynem (WMS).

Integracja systemów informatycznych w fuzjach i przejęciach

Często spotykanym zjawiskiem jest również integracja systemów informatycznych w przypadku fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Taka potrzeba wynika najczęściej z korzystania przez nie z różnych narzędzi, które nie zawsze muszą być ze sobą kompatybilne. Dotyczy to zwłaszcza integracji systemów informatycznych zarządzania, a więc tych, które odgrywają kluczową rolę dla stabilnego funkcjonowania podmiotu. W takim przypadku zapewnienie odpowiedniej komunikacji jest jeszcze ważniejsze. Należy również uważnie przyjrzeć się obowiązującym umowom i zobowiązaniom, aby wybrać jak najbezpieczniejszy i opłacalny z perspektywy biznesowej model integracji.