Piszemy podanie o pracę – wzór, który pomoże zdobyć posadę

Zatrudnienie nowego pracownika opiera się na dobrym pierwszym wrażeniu. Zarówno osoby, które już mają doświadczenie zawodowe, jak i świeży absolwenci studiów zmagają się z podobnym problemem. Jak wyróżnić się wśród dziesiątek lub setek kandydatów na stanowisko? Z pomocą przychodzi fakt, że pracodawcy cenią własną inicjatywę. Jeśli więc nie ograniczymy się do przesłania schematycznego CV i listu motywacyjnego, lecz wykażemy się jeszcze przed rekrutacją, pisząc podanie o pracę, nasze szanse wzrosną. Zobaczmy, co należy zawrzeć w podaniu o pracę i jaką powinno mieć budowę.

Kto powinien napisać podanie o pracę?

kto powinien napisać podanie o pracę

Podanie o przyjęcie do pracy powinien napisać każdy, kto jest nastawiony na pracę w konkretnej firmie, na określonym stanowisku. Jeśli wiemy, że dana posada doskonale zaangażuje nasze kompetencje zawodowe, nie trzeba czekać na rekrutację. Kiedy firma nie poszukuje kandydatów, wniosek o zatrudnienie piszemy zamiast listu motywacyjnego, który byłby odpowiedzią na ofertę pracy. Podanie o pracę różni się od niego także treścią. List motywacyjny bowiem odnosi się do określonych wymagań potencjalnego pracodawcy, zaś podanie o pracę wyraża przede wszystkim chęć współpracy z firmą i powody, dla których warto się z nami skontaktować w przyszłości.

Podanie o zatrudnienie zwiększy szanse u następujących osób:

 1. Kandydaci, którym zależy na stanowisku w konkretnej firmie, nieprowadzącej w danym momencie otwartej rekrutacji
 2. Kandydaci nieposiadający doświadczenia, np. studenci – wtedy motywacja ma kluczowe znaczenie
 3. Kandydaci na popularne stanowisko, na które rzadko rekrutuje się nowych pracowników
 4. Byli praktykanci i stażyści, których interesuje stałe zatrudnienie w firmie mimo braku otwartej rekrutacji.

Jaki jest zatem cel podania o pracę? Chodzi o to, by potencjalny pracodawca zapamiętał nas i sam zaproponował nam zatrudnienie, kiedy stanowisko będzie wolne. Dzięki temu będziemy mieć pierwszeństwo przed kandydatami, którzy odpowiedzieliby na ofertę pracy. Aby udało się osiągnąć ten cel, prośba o przyjęcie do pracy powinna spełnić kilka zasad.

Jak powinno wyglądać podanie o pracę?

jak powinno wyglądać podanie o pracę

Jeśli decydujemy się napisać podanie o prace, wzór może być bardzo pomocny. Najpierw jednak należy znać ogólne zasady pisania takich podań, aby nie wypełnić wzoru bez zastanowienia. Wniosek musi być przemyślany i zawierać wartościowe informacje, które skłonią przyszłego pracodawcę do rozpatrzenia naszej kandydatury. Pamiętajmy, że nie będziemy jedynymi, którym przyszedł do głowy pomysł wysłania podania. Prawdopodobnie nadal będziemy musieli konkurować z innymi kandydatami. W pisaniu wniosku ważne jest zachowanie odpowiedniej struktury i przekazanie interesującej treści. Tylko wtedy podanie o pracę będzie skuteczne i zaowocuje zaproszeniem na rozmowę.

Struktura podania o pracę – elementy obowiązkowe

Podanie o pracę pod względem struktury przypomina w dużej mierze list motywacyjny. Na samej górze arkusza A4, w prawym górnym rogu musi znaleźć się data i miasto, w którym przebywamy, pisząc wniosek. Nieco niżej, po lewej stronie należy wypisać dane osobowe (imię i nazwisko, adres) i dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail). Poniżej, po prawej stronie wypisujemy dane firmy, do której kierujemy podanie. Konkretnie możemy zaadresować je do działu HR lub kierownictwa – umieszczamy nazwę adresata w pierwszym wierszu.

Część właściwa podania o pracę składa się z tytułu „Podanie o pracę” i treści, która powinna zajmować około strony. Na dole, po prawej stronie umieszczamy swój podpis wraz z formułą grzecznościową, a jeszcze niżej i po lewej stronie możemy zawrzeć informację o załącznikach

Treść podania o pracę

Zachowanie właściwej struktury wniosku uchroni nas przed jego natychmiastowym odrzuceniem. Oprócz tego, w samej treści trzeba wykazać, dlaczego firma powinna zatrudnić nas na określonym stanowisku. Musimy zaprezentować się jak najlepiej, jednocześnie pisząc zwięźle – w podaniu o pracę nie ma miejsca na tzw. lanie wody. Oto konkretne informacje, które muszą pojawić się w treści podania o pracę:

 • Nazwa stanowiska, na które aplikujemy – powinna znaleźć się na samym początku, w formule prośby o zatrudnienie
 • Umiejętności i doświadczenie, które sprawiają, że jesteśmy dobrymi kandydatami na stanowisko. Można zawrzeć tu osiągnięcia pozazawodowe i zainteresowania, jeśli są związane ze stanowiskiem. W przypadku braku doświadczenia można napisać o wykształceniu kierunkowym i umiejętnościach praktycznych zdobytych w trakcie studiów. Ta część nie powinna być zbyt długa, gdyż szczegółowe informacje będą zawarte w dołączonym CV
 • Informacja o załączonych dokumentach – zawarta w samej treści, oprócz odnośnika na dole strony
 • Wyrażenie chęci spotkania na rozmowie kwalifikacyjnej w celu szerszego omówienia swoich umiejętności, zachęcenie do kontaktu
 • Na końcu umieszczamy zwrot grzecznościowy i podpis – własnoręczny, jeśli dokument drukujemy i wysyłamy pocztą lub wręczamy osobiście. W przypadku dokumentu wysyłanego mailem wystarczy zwykły podpis czcionką.

Jeśli nie mamy pewności, jak zgrabnie napisać podanie o prace, wzór zawarty na tej stronie z pewnością będzie pomocny. Uniwersalny szablon podania o zatrudnienie można zmodyfikować, jeśli na danym stanowisku większe znaczenie mają zainteresowania pracownika lub odbyte przez niego szkolenia i kursy. Przykładowo, pracownik fizyczny powinien wspomnieć o uprawnieniach do obsługi wózków widłowych lub innego sprzętu. Nauczyciel języka obcego może zawrzeć w podaniu informację o długim pobycie w kraju, którego języka zamierza uczyć, i zdobytym tam doświadczeniu zawodowym. Z kolei pracownik artystyczny może poświęcić większą uwagę szczegółowym zainteresowaniom, które wiążą się z określonym nurtem w sztuce.

Błędy w podaniu o pracę – czego nie pisać?

błędy w podaniu o pracę

Nawet, jeśli treść naszego podania jest przekonująca, popularne błędy mogą zniechęcić pracodawcę do kontaktu z nami. Niepoprawność stylistyczna i ortograficzna może świadczyć o tym, że nie przeczytaliśmy dokumentu przed jego wysłaniem, a to wskazuje na nieprofesjonalne podejście do zadania. Z kolei zbyt ogólne i schematyczne podanie, pisane dla wielu firm jednocześnie, świadczy o braku rzeczywistej motywacji do zatrudnienia w konkretnym miejscu. W podaniu o pracę zawsze powinniśmy wypowiadać się z myślą o jednym pracodawcy – powinno być w pełni unikalne i pokazywać, że znamy potrzeby i oczekiwania firmy wobec pracownika, którym zamierzamy zostać. Czego unikać w podaniu o pracę? Oto najczęściej występujące błędy:

 • literówki, błędy ortograficzne i interpunkcyjne
 • potoczne słownictwo, powtórzenia
 • nieestetyczne formatowanie tekstu – należy unikać bloków tekstu; treść dzielimy na krótkie akapity i używamy czytelnej czcionki oraz justowania
 • nieprofesjonalny adres e-mail – powinien składać się z imienia i nazwiska, nie zawierać pseudonimów
 • zbyt długa treść – wystarczy jedna strona A4; dłuższe podanie może nie zostać w całości przeczytane przez pracodawcę
 • nieznajomość firmy – zamiast wysyłać podania masowo, zapoznajmy się z konkretnym obszarem działania firmy i zastanówmy się, w jaki sposób możemy być dla niej pomocni dzięki swoim umiejętnościom.

Błędem jest także pisanie o umiejętnościach i doświadczeniu, których w rzeczywistości nie posiadamy. W podaniu o pracę należy pisać tylko prawdę – jeśli jesteśmy niedoświadczeni, istnieją inne sposoby, by zrobić dobre wrażenie. Jeżeli zmyślimy przeszłe zatrudnienie lub praktyki, bardzo łatwo będzie zweryfikować prawdziwość tych informacji, zadając szczegółowe pytania.

Podanie o pracę bez doświadczenia zawodowego

podanie o pracę bez doświadczenia zawodowego

Osoby, które niedawno ukończyły studia lub są w ich trakcie i nie posiadają jeszcze żadnego doświadczenia, szczególnie skorzystają na podaniach o pracę. Dzięki nim mogą pokazać swoją motywację do podjęcia pierwszej pracy i przydatność wiedzy, którą nabyli w szkole wyższej. Wielu pracodawców chętnie zatrudnia młode osoby, które są chętne do nauki i przykładają się do powierzonych im obowiązków. Wystarczy niedługie szkolenie, by wdrożyć je do środowiska zawodowego i uzyskać pilnego, kompetentnego pracownika. Jeśli chodzi o takie podanie o pracę, wzór powinien zawierać:

 • uzasadnienie tego, że wykształcenie pasuje do wybranego stanowiska
 • posiadane umiejętności praktyczne i teoretyczne, które rekompensują brak doświadczenia i które będą pomocne dla pracodawcy, jeśli nas zatrudni
 • wzmiankę o odbytych kursach i szkoleniach, jeśli wzięliśmy w takich udział
 • wyjaśnienie osobistej motywacji do podjęcia pracy w danej firmie
 • zainteresowania, które są związane ze stanowiskiem lub obszarem działania firmy.

Aby dostać pracę, nie posiadając doświadczenia, trzeba wykazać się dużą energią i pasją. W podaniu o pracę powinno być widoczne nasze przekonanie co do wyboru stanowiska i pewność własnych umiejętności. Zaangażowania można dowieść, przywołując wieloletnie marzenia związane z określoną pracą. Przy okazji wykształcenia można wspomnieć o wysokich wynikach, a dodatkowo warto wymienić cechy osobowości, które przydadzą się w wybranym zawodzie. Należy jednak ująć je w sposób oryginalny, ponieważ pospolite przymiotniki, takie jak „zorganizowany”, „pracowity”, „uprzejmy” nie robią wrażenia na pracodawcach. Zamiast tego można wspomnieć, że potrafimy motywować zespół do pracy albo szybko znajdujemy rozwiązania problemów.

Podanie o pracę – wzór uniwersalny

Chociaż każde podanie o pracę powinno być indywidualne, można skorzystać z przykładowego wzoru, który uzupełnimy pasującymi informacjami. Formułę zawsze można skrócić lub rozszerzyć, jeśli właściwa treść zajmuje zbyt dużą lub zbyt małą objętość. Poniżej zamieszczamy podanie o prace – wzór do pobrania i samodzielnego uzupełnienia. Z jego pomocą można skonstruować wniosek, który będzie brzmiał profesjonalnie i zapewni potencjalnego pracodawcę, że poważnie traktujemy możliwość zatrudnienia w jego firmie.

PODANIE O PRACĘ

Zwracam się do z uprzejmą prośbą o zatrudnienie mnie w … (nazwa firmy) na stanowisku … (nazwa stanowiska).

Ukończyłem … (nazwa kierunku studiów lub specjalności) na Uniwersytecie/w szkole zawodowej … (nazwa instytucji edukacyjnej). Zdobyłem wiedzę i umiejętności, które pozwolą mi sprawnie i z zaangażowaniem realizować powierzone mi zadania. Pragnę wykorzystać nabyte kwalifikacje na stanowisku … (nazwa stanowiska) w Państwa firmie, aby … (zwięzłe wyjaśnienie, dlaczego chcemy pracować w danej firmie). Posiadam niezbędne doświadczenie zawodowe (lub: posiadam dużą motywację), aby korzystnie wpłynąć na rozwój firmy i dołożę ku temu wszelkich starań.

Pracowałem w … (nazwa firmy) na stanowisku … Posiadam X-letnie doświadczenie w … (wymienić konkretne zadania, które wykonywaliśmy w poprzedniej pracy). Wcześniej odbyłem staż/praktyki w … (lub: ukończyłem kurs/szkolenie w …), dzięki czemu zdobyłem wiedzę i umiejętności z zakresu (wymienić umiejętności, które przydadzą się w tej pracy). Moja znajomość … może w znaczący sposób przyczynić się do rozwoju Państwa firmy.

Jestem osobą … (wymienić cechy charakteru, które pasują do stanowiska). Interesuję się … (wymienić zainteresowania związane z zawodem). Dobrze odnajduję się w … (np. pracy zespołowej, nowych sytuacjach) i jestem nastawiony na … (np. realizację zadań, podejmowanie nowych wyzwań). Dzięki temu szybko wejdę w rytm pracy i będę sumiennie wypełniał wszystkie obowiązki.

W załączniku zamieszczam CV/dokumentację, która potwierdza nabyte przeze mnie kwalifikacje i wykształcenie kierunkowe. Z przyjemnością opowiem więcej na temat swojego doświadczenia podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania, abym mógł wziąć udział w najbliższym procesie rekrutacyjnym.

Z wyrazami szacunku,
XYZ

Zanim wyślemy podanie o pracę

zanim wyślemy podanie

Jeśli przygotowaliśmy już podanie o przyjęcie do pracy, zastanówmy się nad kilkoma aspektami, które mogą mieć wpływ na jego odbiór. Po pierwsze upewnijmy się, że tekst wygląda schludnie. Poszczególne części podania (dane kontaktowe, dane firmy, podpis) powinny być wyrównane do odpowiednich krawędzi strony. Pomoże w tym wzór podania o pracę. Pamiętajmy, że spację stawiamy po znakach interpunkcyjnych, a nie przed nimi – to częsty błąd, który znacząco obniża estetykę dokumentu. 

Zwróćmy też uwagę na to, czy na pewno wszystkie umiejętności i cechy wymienione w podaniu odpowiadają stanowisku, na które chcemy aplikować. Nie warto sztucznie wydłużać podania, opisując doświadczenie w pracy zupełnie innej i wymagającej odmiennych kwalifikacji. Ważne, aby informacje w podaniu zgadzały się z informacjami podanymi w CV – na przykład czas trwania poprzedniego zatrudnienia. Drobne nieścisłości mogą zmniejszyć wiarygodność kandydata.

Sprawdźmy ponadto, czy wszystkie dane osobowe i dane firmy są poprawne. Łatwo pomylić się, zapisując datę urodzenia lub adres. Jeśli chcemy wysłać wniosek o zatrudnienie pocztą tradycyjną, nanieśmy na arkusz własnoręczny podpis. Jeżeli robimy to drogą mailową, warto, aby podanie było zapisane w formacie PDF – wtedy będzie poprawnie wyświetlać się na wszystkich urządzeniach. 

Jak napisać podanie o pracę po angielsku?

Coraz częściej szukamy zatrudnienia w zagranicznych firmach. Wtedy dokumenty trzeba przygotować w języku obcym – najczęściej po angielsku. Podanie o pracę nazywa się wtedy Job Inquiry Letter lub Cold Contact Cover Letter (co należy odróżnić od wyrażenia Cover Letter, które oznacza list motywacyjny). Zadanie takiego wniosku jest identyczne, co w naszym kraju – składamy go, kiedy firma nie prowadzi aktualnie otwartej rekrutacji, a nam zależy na konkretnym stanowisku.

Struktura podania o pracę po angielsku jest nieco inna, niż w polskiej wersji. Zarówno dane kandydata, jak i dane firmy wyrównane są do lewej krawędzi strony, a pomiędzy nimi znajduje się data. Wygląda to tak:

Jan Kowalski
123 Main Street
Anytown, CA12345

January 2, 2020

John Smith
Hiring Manager
Company Name
123 Business Street
Anytown, CA12345

Dear Hiring Manager…

Zwrot grzecznościowy na początku listu może być bardziej konkretny, jeśli wiemy, do kogo piszemy – np. Dear Mr Smith. Na końcu używamy formuły Sincerely, XYZ, jeśli adresat był wymieniony z nazwiska. Gdy zwracamy się do nieokreślonego managera lub właściciela firmy, kończymy list słowami Best regards, XYZ. Samo imię i nazwisko przenosimy do kolejnej linijki, podobnie jak po polsku. Jeśli mamy wątpliwości co do układu dokumentu, można skorzystać z anglojęzycznych wzorów dostępnych w Internecie.

Pierwszy akapit podania o pracę po angielsku powinien mówić o tym, na jakim stanowisku chcemy być zatrudnieni. Następnie trzeba napisać, dlaczego interesuje nas praca w danej firmie i skąd o niej wiemy. Można wspomnieć, że znamy ją od jednego z pracowników lub np. ze współpracy poprzedniego pracodawcy z tą firmą. W kolejnych akapitach piszemy to samo, co w polskim podaniu o pracę – wymieniamy korzystne dla firmy umiejętności i opisujemy krótko doświadczenie zawodowe. Na koniec należy podziękować za przeczytanie podania i wyrazić chęć spotkania lub oczekiwanie na kontakt ze strony firmy.

Napisanie podania o pracę może być decydującym krokiem w poszukiwaniu zatrudnienia. Warto poświęcić trochę czasu na sporządzenie takiego dokumentu, indywidualnego dla każdego stanowiska, o które się ubiegamy.