Outsourcing Procesów Biznesowych (BPO) cieszy się coraz większą popularnością ze względu na swoje zalety i ogrom możliwości. Coraz częściej przedsiębiorcy korzystają z usług zewnętrznych firm, w których pracują specjaliści określonych branż. Tak jest też w przypadku procesu rekrutacji. Wcześniej czy później, każdy właściciel przedsiębiorstwa czy organizacji poszukuje pracowników. Decydując się na pomoc specjalistów, zyskuje szansę na wzorowe przeprowadzenie projektu i owocne poszukiwania idealnych kandydatów. Z pomocą przychodzi RPO, czyli Recruitment Process Outsourcing.

Outsourcing polega na zleceniu do wykonania określonych czynności lub projektów zewnętrznemu dostawcy. W przypadku procesu rekrutacji jest nim dostawca RPO. Rozwinięcie tego skrótu to Recruitment Process Outsourcing, na polskim gruncie nazywany Outsourcingiem Procesów Rekrutacji.

Tradycja vs. nowoczesność

Tradycyjne metody pozyskiwania nowych pracowników pochłaniają dużo czasu i pieniędzy. Zajmują również energię nie tylko pracodawcy, ale i pracowników poszczególnych działów firm. Najbardziej obciążeni obowiązkami rekruterów są zwykle przedstawiciele działów HR. Jeśli takiego działu firma w swoich strukturach nie posiada, w procesie rekrutacji pomaga zazwyczaj manager lub współwłaściciel. W licznych przypadkach przedsiębiorca radzi sobie jednak sam.

Celem tradycyjnej rekrutacji jest pozyskanie pracownika i szybkie umieszczenie go w powierzonej mu roli. Często pracodawcę „goni czas”, ze względu na okoliczności. Rozwój firmy, dodatkowe zlecenia, rosnący popyt – głównie te czynniki wpływają na fakt, że pracodawcy coraz częściej poszukują kandydatów do pracy „od zaraz”. Pośpiech może być tu jednak złym doradcą. Nieprawidłowo przeprowadzona rekrutacja może skutecznie wpłynąć na budowanie negatywnego wizerunku pracodawcy (Employer Branding).

Nowoczesna rekrutacja dostępna w ramach RPO (Recruitment Process Outsourcing) wychodzi nieco dalej. Dostawca RPO bierze na siebie obowiązki związane nie tylko ze znalezieniem pracownika. Dzięki skutecznej rekrutacji buduje pozytywny wizerunek firmy na rynku. Wpłynąć może także na powstanie solidnej sieci relacji z partnerami, dostawcami, a nawet sponsorami. Strategiczne pozyskiwanie pracowników owocuje najlepszymi kandydaturami. W tradycyjnej rekrutacji trudno dotrzeć do wysokiej klasy specjalistów. Z reguły posiadają oni już pracę i nie są aktywnymi poszukiwaczami zatrudnienia. Ich znalezienie i zaangażowanie w dany proces rekrutacyjny jest zadaniem dla specjalistów z zewnętrznej firmy.

Recruitment Process Outsourcing (RPO) – koszty

Nie istnieje jednolity, z góry ustalony cennik za usługi związane z RPO. Cena zależna jest przede wszystkim od zakresu obowiązków dostawcy, sposobu rozliczenia, konkretnych potrzeb i celów organizacji. Wiele zależy również od samego dostawcy. Zewnętrzne firmy outsourcingowe stosują w praktyce kilka głównych modeli kosztów. Są nimi przede wszystkim: opłata za zarządzanie, koszty wynajmu, ich połączenie, koszt transakcji.

RPO

Pierwszy model opiera się na rozliczeniu miesięcznym. Opłaty mogą być naliczane zarówno od pojedynczych stanowisk, które uda się rekruterom obsadzić, jak i za uzgodnioną wcześniej ich liczbę. Może ona dotyczyć także jedynie ceny za pozyskanie kandydata lub jego pozyskanie, sprawdzenie i ewentualną kwalifikację do wykonywania obowiązków. Zakres usług świadczonych przez dostawców RPO jest różny. Może obejmować wszystkie czynności związane z przebiegiem procesu rekrutacji albo jedynie ich część. Niemniej jest to rozwiązanie zdecydowanie tańsze niż poszukiwanie kandydatów na własną rękę. Warto pamiętać, że czas to pieniądz.

Prawidłowe wdrożenie RPO

Rekrutacja to nie tylko spotkania z kandydatami i wybór najlepszych z nich. Na proces ten składa się wiele działań. Dlatego też istotny jest jego podział na odpowiednie etapy. Prawidłowe wdrożenie RPO zwiększa efektywność procesu rekrutacji przy minimalizacji jego kosztów. Usprawnienie rekrutacji i zatrudnienia sprzyja wzrostowi przewagi konkurencyjnej. Skuteczne staje się zarządzanie, do maksimum wykorzystywany jest potencjał pracowniczy, kadra kierownicza osiąga lepsze wyniki, a cała organizacja przygotowana jest na sukces. Wszystko to dzięki pracownikom odpowiednio dobranym do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa.

Outsourcing Procesów Rekrutacji może być wdrażany do przedsiębiorstwa w dwojaki sposób. Dostawca RPO może wykorzystywać technologie, zasoby i możliwości już dostępne w firmie zleceniodawcy lub wprowadzać nowe rozwiązania. Druga opcja jest przez zewnętrzne firmy wybierana znacznie częściej. Bez względu na wybór, prawidłowe wdrożenie RPO umożliwia krakowska firma Sowelo Consulting. Specjaliści stają się doradcami klienta, dzięki czemu uczestniczą w sposób aktywny w przygotowaniu procesu rekrutacji. Jego  przebieg i ewaluacja kontrolowane są za pomocą określonych narzędzi. Wśród nich warto wymienić Executive/Direct Search, wykorzystanie nowoczesnego systemu ATS oraz kluczowych wskaźników efektywności (KPI). Wprowadzenie narzędzi i technologii dostępnych jedynie dzięki wykorzystaniu specjalistycznych usług jest oznaką wysokiej jakości i profesjonalizmu firmy.