Zarządzanie projektami jest dużo łatwiejsze dzięki dedykowanym narzędziom. Jaki powinien być dobry program tego typu?

Nawet dwa lata – tyle średnio trwa realizacja jednego projektu w polskich firmach i organizacjach. Zarządzanie projektami wymaga holistycznego podejścia i dbałości o rożne czynniki, takie jak podział zadań, nadzorowanie pracy poszczególnych osób, kontrolę budżetu i zasobów, a także raportowanie do zarządu oraz działu finansowego oraz obsługę klienta. By realizacja obyła się bez opóźnień i trudności, niezbędne będą odpowiednie narzędzia – funkcjonalne, dające się dopasować do aktualnych potrzeb oraz integrujące wszystkie związane z danym projektem aktywności.

Czemu warto korzystać z dedykowanych narzędzi do zarządzania projektami?

Według przeprowadzanych wśród project managerów badań, blisko co trzeci projekt jest przez nich klasyfikowany jako skomplikowany i rozległy. Co piąta firma określa je natomiast jako trudne. Stopień trudności realizacji projektów może wynikać z różnych czynników. Problemy dotyczą między innymi zbyt wolnego i niewydajnego obiegu informacji czy dokumentów, nadzoru pracy poszczególnych osób czy opóźnionych terminów. Każdy z tych aspektów jest przez wielu managerów zarządzany za pomocą innych narzędzi, często niekompatybilnych ze sobą nawzajem i nieprzystosowanych do danego zastosowania.

Program do zarządzania projektami. Które jego funkcje są najważniejsze?

Wybierając program do zarządzania projektami, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na jego uniwersalność. Powinien pozwalać między innymi na tworzenie harmonogramów, kontrolowanie budżetów i ścieżek akceptacji. Ważnymi narzędziami są też pozwalające na kontrolowanie zasobów, generowanie raportów, automatyzację przeglądów oraz zarządzanie portfolio poprzednich realizacji.

System do zarządzania projektami. Korzyści nie tylko na managera i pracowników

Dobry system do zarządzania projektami (https://flexiproject.pl/zastosowanie/) kojarzymy zwykle z usprawnieniem pracy project managera i osób bezpośrednio zaangażowanych w ich realizację. Korzyści z jego stosowania odczują też członkowie zarządu oraz pracownicy działu kontrolingu. Dane, do których dostęp oferuje taki program ułatwiają podejmowanie różnych decyzji, szybkie rozliczanie oraz planowanie budżetów.