ARTYKUŁ PARTNERSKI

Kredyt hipoteczny nie jest zarezerwowany wyłącznie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Kredyt z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe cieszy się także dużym zainteresowaniem wśród osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Jednak w przypadku przedsiębiorców procedura i zasady przyznawania kredytu hipotecznego są nieco inne. Na czym polegają te różnice?

Jakie wymagania stawiają banki przed osobami prowadzącymi działalność gospodarczą ubiegającymi się o kredyt hipoteczny?

Zdolność kredytowa osób prowadzących własną działalność gospodarczą oceniana jest przez banki inaczej, niż ma to miejsce w przypadku pracowników etatowych. Na decyzję o przyznaniu kredytu hipotecznego wpływ ma bardzo istotny czynnik, którym jest analiza ryzyka biznesowego branży, w której działa ubiegający się o kredyt hipoteczny przedsiębiorca.

Kolejnym ważnym czynnikiem rozpatrywanym przez banki jest okres prowadzenia działalności przez osobę starającą się o kredyt. Jest to czynnik obrazujący wiarygodność przedsiębiorcy, jego zaradność i zdolności biznesowe. Najczęściej stosowanym okresem są 24 miesiące prowadzenia działalności, choć od reguły tej zdarzają się dość istotne odstępstwa. Czasem wystarczy, że działalność gospodarcza prowadzona jest przez 6 lub nawet jedynie przez 3 miesiące. Są to najczęściej sytuacje, kiedy możemy wykazać ciągłość zatrudnienia w tej samej branży np. przejście z umowy o pracę na własną działalność.

Więcej informacji o kredytach hipotecznych: https://grupaang.pl/kredyty-i-pozyczki/

Jaki wkład własny powinien posiadać przedsiębiorca starający się o kredyt hipoteczny? Co z jego zdolnością kredytową?

Osoby zatrudnione na etacie i starające się o kredyt hipoteczny muszą wykazać się posiadaniem wkładu własnego o odpowiedniej wysokości. Dokładnie te same wymagania dotyczą przedsiębiorców. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy bank wymaga dodatkowego zabezpieczenia.

Zdecydowanie najważniejszym czynnikiem decydującym o przyznaniu przedsiębiorcy kredytu hipotecznego jest zdolność kredytowa. Dokładna jej analiza obejmuje:

  • rodzaj prowadzonej księgowości (np. Książka Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Przychodów – ryczałt),
  • wysokość dochodu, który ustalany jest w sposób zależny od rodzaju księgowości,
  • zobowiązania finansowe (kredyty inwestycyjne, obrotowe, leasingi),
  • branżę, w której prowadzona jest działalność,
  • okres prowadzenia działalności.

Procedura kredytowa w przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą jest bardziej skomplikowana, niż ma to miejsce w przypadku osób zatrudnionych na umowie o pracę. Wymagane są też nieco inne dokumenty. Aby przejść ją sprawnie i skutecznie, warto zasięgnąć pomocy eksperta kredytowego Grupy ANG.