System APS (Advanced Planning & Scheduling) jest informatycznym narzędziem wspierającym harmonogramowanie i planowanie produkcji, przeznaczonym dla planistów oraz kadry menedżerskiej. Chociaż może być traktowany jako samodzielne rozwiązanie, system APS pokazuje pełnię swoich możliwości dopiero po jego integracji z oprogramowaniem MES, WMS czy ERP.

System APS – rozwinięcie systemu ERP

System APS jest swego rodzaju rozwinięciem idei oprogramowania ERP w kierunku planowania produkcji i tworzeniu harmonogramów produkcyjnych. Tym, co czyni wyjątkowym tego rodzaju systemy planistyczne – na przykład takie, jak APS Qguar – jest obecność algorytmów optymalizacyjnych, opartych na sztucznej inteligencji. Umożliwiają one zaplanowanie produkcji z uwzględnieniem wszystkich zmiennych, które mogą mieć wpływ na ostateczny termin zakończenia produkcji. A tych może być naprawdę sporo. Wymieńmy kilka z nich:

  • Optymalizacja kosztów produkcji.
  • Dostępność surowców oraz półproduktów, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych opóźnień w dostawie surowców.
  • Dopuszczalny termin realizacji zamówienia.
  • Dostępność maszyn oraz zasobów ludzkich.
  • Obecność ewentualnych przestojów, spowodowanych chociażby koniecznością przezbrojenia maszyn.
  • Dostępność przestrzeni magazynowej, w której – jeżeli zajdzie taka konieczność – można składować gotowe wyroby.

A to zaledwie kilka czynników, które mogą mieć wpływ na ostateczny kształt planu produkcji. Ustalenie optymalnej zależności pomiędzy ilością wyprodukowanego towaru, kosztami jego wytworzenia i dostępnym czasem na wykonanie zadania może być w tym przypadku ogromnym wyzwaniem. I system APS jest narzędziem, dzięki któremu można z powodzeniem takiemu wyzwaniu podołać.

Oprogramowanie do planowania i harmonogramowania produkcji

Oczywiście nie istnieją żadne przeciwwskazania przed tym, aby ustalić pewną hierarchię czynników wpływających na proces produkcji. I tak zazwyczaj się dzieje – planiści ustalają harmonogram nie tylko w oparciu o dane dotyczące możliwości wytwórczych przedsiębiorstwa, lecz przede wszystkim z uwzględnieniem określonych kryteriów. Mogą nimi być m.in. najkrótszy dostępny czas wyprodukowania partii towaru, najniższa możliwa cena, najszybszy termin rozpoczęcia zlecenia itp. Poszczególne kryteria można ze sobą łączyć.

system APS

Jak sprawić, aby system APS pokazał pełnię swoich możliwości?

Nietrudno się zatem domyślić, że skuteczna praca systemu APS bardzo mocno zależy od tego, jakie informacje zostaną do niego dostarczone i jak szybko się to stanie. Dlatego aby zapobiec jakimkolwiek błędom już na etapie planowania, warto zintegrować oprogramowanie APS z systemem MES. Obydwa te narzędzia doskonale się uzupełniają. Połączenie APS z MES sprawia, że planiści i menedżerowie mogą zmieniać harmonogramy produkcyjne natychmiast po wykryciu nieprawidłowości, takich jak np. awaria maszyny czy nieobecność pracownika.

Poza tym warto pamiętać o pozostałych korzyściach płynących z wdrożenia oprogramowania APS w firmie. Prawidłowe zaplanowanie produkcji wiąże się nie tylko z optymalizacją kosztów, lecz także z poprawieniem wydajności maszyn. Organizacja pracy również ulega poprawie, podobnie jak szeroko rozumiana gospodarka magazynowa. Każde z tych działań ma realny wpływ na poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

System APS to dziś konieczność w branży produkcyjnej. Firmy, które będą zbyt długo zwlekać z implementacją tego rozwiązania, mogą już na starcie przegrać wyścig z konkurencją o Klienta.

Poznaj całą ofertę Quantum Qugar – rozbudowane systemy informatyczne dla logistyki

Poza systemem APS w ofercie firmy Quantum Qugar znajdziemy również inne systemy informatyczne, które usprawniają działania przedsiębiorców. W oferie na stronie www.Quantum-Software.com dostępne są również dedykowane rozwiązania dla branży logistycznej, transportowej, magazynowej i produkcyjnej. Sprawdzone narzędzia pomogą w rozwoju firmy i usprawnią przebieg procesów, dzięki czemu skalowanie Twojej działalności będzie efektywniejsze – podnieś poziom swojej organizacji razem z Quantum.