Ładne opakowanie, intrygujący kształt, ciekawa kolorystyka. To jak prezentuje się produkt na sklepowej półce przeważnie decyduje o ostatecznym wyborze konsumentów. Oczywiście jakość ma znaczenie, ale to nie wszystko. Każdy z nas kupuje oczami. Warto się wyróżnić inwestując w przyciągający wzrok design. Jak to zrobić? Rejestracja wzoru przemysłowego zapewni Ci maksymalną ochronę przed nieuczciwą konkurencją.

Zniewalający design daje przewagę konkurencyjną

Atrakcyjny wygląd produktu to dobry sposób na budowanie rozpoznawalności na rynku. Charakterystyczne opakowanie będzie kojarzone przez konsumentów z Twoją firmą. Typowy chwyt marketingowy, który znacząco wpłynie na sprzedaż. Na tym przecież polega budowanie przewagi konkurencyjnej. Jest to jednak proces długotrwały. Na efekty czasami trzeba czekać latami. Narzędziem, które idealnie chroni taką przewagę konkurencyjną to właśnie wzór przemysłowy.

Zobacz również:

 

Czym jest wzór przemysłowy?

Wzór przemysłowy to charakterystyczny wygląd zewnętrzny produktu, uzyskany przez zastosowanie oryginalnego kształtu, wykorzystanie ciekawej kolorystyki, materiału itp. To wszystko to, co składa się na zewnętrzną postać przedmiotu i nadaje mu niebanalny charakter. 

Coraz więcej przedsiębiorców docenia znaczenie wzornictwa przemysłowego w procesie wprowadzania nowych produktów na rynek. To część składowa sukcesu ekonomicznego wielu z nich.

Co najczęściej chroni się wzorami przemysłowymi?

Statystki dotyczące rejestracji wzorów przemysłowych wskazują na to, że przedsiębiorcy najczęściej decydują się chronić w ten sposób opakowania, grafiki, etykiety. 

To rozwiązanie sprawdza się także w przypadku mebli, zabawek, akcesoriów łazienkowych, wyrobów tekstylnych o oryginalnym wzornictwie, strukturze, czy kolorystyce. Co ciekawe w tej formie część przedsiębiorców chroni również firmowe logo. O tym jakie ta strategia ma plusy i minusy dowiesz się z poniższego nagrania.

Jakie wymogi musi spełniać wzór przemysłowy?

Produkt, który chcesz zarejestrować jako wzór przemysłowy musi obejmować to co widać w trakcie normalnego użytkowania. Sąd, w jednym z wyroków unieważnił wzór przemysłowy przedstawiający przekrój loda ponieważ uznał, że w tej formie chronić można jedynie wygląd zewnętrzny. Poza tym od wytworu, który chcesz w tej formie chronić wymaga się nowości i indywidualnego charakteru.

Co należy rozumieć pod pojęciem nowości?

Twój produkt jest nowy, jeśli nie został udostępniony publicznie przed datą zgłoszenia do rejestracji. Co prawda Urząd Patentowy nie będzie tego sprawdzał podczas procedury rejestrowej, ale konkurent może Ci takie prawo łatwo unieważnić. 

Udostępnienie wzoru uznaje się za publiczne, jeśli zostało ujawnione przed datą zgłoszenia w taki sposób, że mogła się z nim zapoznać nieograniczona liczba osób z danej branży. Chodzi tutaj o osoby, które na co dzień stykają się z takimi produktami. To mogą być sprzedawcy lub finalni nabywcy. Co rozumiemy pod pojęciem udostępnienia? To nic innego jak ujawnienie wzoru, które może nastąpić poprzez reklamę w czasopiśmie branżowym, wystawienie produktu na targach, czy po prostu wprowadzenia produktu do obrotu.

Jeżeli masz wątpliwości czy Twój produkt da się w tej formie chronić to skorzystaj z porady prawnej rzecznika patentowego. Pamiętaj, że sposobów ochrony jest więcej. W pewnych przypadkach możesz ubiegać się o wzór użytkowy a nawet patent na wynalazek. 

Czy każde ujawnienie niweczy nowość wzoru?

Od każdej zasady jest wyjątek i w tym przypadku również. 

Ujawnienie wzoru osobie zobowiązanej do zachowania poufności informacji nie będzie uznane za publiczne udostępnienie. Taki wzór może być nadal zgłoszony do rejestracji. Zobowiązanie do zachowania poufności nie musi mieć formy pisemnej. Może być dorozumiane. Ma to miejsce np. w razie ujawnienia wzoru w korespondencji handlowej z kontrahentem. 

Udostępnieniem, które nie wyklucza możliwości rejestracji będzie także ujawnienie wzoru przez twórcę, następcę prawnego lub osobę trzecią za jego zgodą. Warunek jest jeden: musi to nastąpić nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed złożeniem wniosku rejestrowego.

Indywidualny charakter wzoru przemysłowego

To kolejna przesłanka rejestrowa. Przyjmuje się, że wzór ma indywidualny charakter, jeśli w jakiś sposób wyróżnia się od pozostałych, już funkcjonujących w obrocie. W tym przypadku podobieństwo wzorów jest oceniane przez pryzmat wrażeń jakie wzór wywiera na zorientowanym użytkowniku. Chodzi tutaj o świadomego odbiorcę, dostatecznie dobrze poinformowanego. Nie ma znaczenia ilość różnic jakie możemy wskazać między wzorami. Liczy się ogólne wrażenie.

Koszty związane z rejestracją wzoru przemysłowego

Procedura rejestracji wzoru przemysłowego wiąże się z kilkoma opłatami: za samo zgłoszenie, publikację wzoru oraz przedłużenie ochrony po upływie określonego czasu. 

Wysokość opłat uzależniona jest od zasięgu terytorialnego ochrony, a także ilość odmian wzoru, które chcesz chronić. Do wniosku rejestrowego należy dołączyć precyzyjny opis wzoru oraz jego formę graficzną. Zanim zdecydujesz się na złożenie wniosku, zwróć się o pomoc do rzecznika patentowego. Profesjonalne rady pomogą Ci uniknąć wielu problemów związanych z urzędową biurokracją.

Ochrona na terytorium Unii Europejskiej

Istnieje możliwość zastrzeżenia wzoru przemysłowego na terytorium wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. W tym celu musisz złożyć wniosek rejestrowy do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante. 

Na wydanie świadectwa ochronnego czeka się około 14 dni. Opłata rejestrowa za jedno oznaczenie to 230 euro. Każde następne wiąże się z kosztem rzędu 115 euro. Od jedenastego zgłoszenia włącznie możesz liczyć na zniżkę – opłata spada do kwoty 50 euro.  Publikacja wzoru to koszt 120, 60 i 30 euro. Ochrona udzielana jest na 5 lat, ale można ją przedłużyć. Koszt pierwszego odnowienia to 90 euro. Przedłużenie ochrony o kolejne 5-letnie okresy podwyższa opłatę o 30 euro.

Ochrona wzoru przemysłowego na terenie Polski

To na jakim obszarze będzie chroniony Twój produkt, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Jeśli biznes, który prowadzisz nie wykracza poza terytorium RP, nie warto przepłacać. Pomyśl o rejestracji wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym RP w Warszawie. 

Tutaj procedura rejestracyjna trwa nieco dłużej. Na świadectwo będziesz musiał poczekać około 6 miesięcy, ale już samo złożenie wniosku rejestrowego aktywuje ochronę. Zgłoszenie wzoru do rejestracji wiąże się z opłatą w wysokości 300 zł. Opłata za jego publikację to koszt 70 zł. Ochrona udzielana jest na okres 5 lat. 

Za pierwsze przedłużenie okresu ochronnego musisz zapłacić 150 zł. Każde kolejne to wydatek rzędu 250, 500, 1000 i 2000 zł.

Ochrona wzorów przemysłowych poza Unią Europejską

Jeśli planujesz podbić np. azjatyckie rynki, pomyśl o ochronie skoncentrowanej na danym kraju. Procedurę rejestrową wszczyna złożenie wniosku w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie. Opłaty z tym związane zamykają się w kwocie 397 CHF za jedno zgłoszenie.

Rejestracja wzoru przemysłowego to sprawdzony sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej. Nie ma lepszej reklamy jak rozpoznawalny produkt na rynku. Warto zabezpieczyć to, co Cię wyróżnia i przynosi zysk. Jako właściciel prawa do wzoru przemysłowego, dysponujesz potężną bronią przed nieuczciwą konkurencją. Świadectwo ochronne wybroni Cię z każdej opresji. Zablokujesz ofertę w serwisie aukcyjnym, która narusza Twoje prawa do wzoru. Przeniesiesz ciężar dowodu na nieuczciwego konkurenta w razie sporu. Skorzystaj z fachowej porady rzecznika patentowego i już dziś pomyśl o zabezpieczeniu tego, co dla Ciebie ważne.