Fundusze giełdowe ETF należą do jednej z najpopularniejszych opcji handlu w Polsce, podobnie jak kontrakty CFT, jednak w przeciwieństwie do tych drugich – nie łączą się z tak wysokim ryzykiem. ETF, z angielskiego exchange-traded fund to rodzaj otwartych funduszy giełdowych drobiazgowo śledzących ruch giełdowych indeksów lub innych aktywów. Według ekspertów pasywna strategia, o którą zostały oparte działa znacznie skuteczniej niż aktywna strategia tradycyjnych funduszy mających za zadanie otrzymać wynik lepszy od głównych indeksów na giełdzie i zawładnąć rynkiem.

Na czym polegają fundusze ETF?

Nabywając taki fundusz lokujemy kapitał w zdywersyfikowany portfel aktywów spółek, które zostały zgromadzone w indeksie śledzonym przez nasz ETF. Może nim być na przykład WIG20. Wraz z kupnem funduszy, pośrednio nabywamy wszystkie spółki należące do danego indeksu i obracamy nimi w ten sam sposób, w jaki obracalibyśmy się akcjami. Tytuły uczestnictwa danego ETF podlegają systematycznej wycenie, dlatego dają możliwość nieustannej obserwacji i śledzenia inwestycji, a także ich kupna i sprzedaży w trakcie sesji za pośrednictwem domu maklerskiego. 

Jeśli wartość funduszu na WIG20 wynosi 1/10 indeksu, a WIG20 znajduje się na poziomie 1500 punktów, to ETF będzie wynosiła 150 PLN, a spadki i wzrosty indeksu będą mieć odzwierciedlenie w wartości naszego funduszu. Na polskim rynku istnieje możliwość wybrania jednostek zależnych od wahań indeksów amerykańskiego, niemieckiego i polskiego. Fakt, że inwestowanie możemy rozpocząć nawet od jednej jednostki stawia przed nami tanią opcję dywersyfikacji portfela inwestycyjnego wzbogacając go o kolejne aktywa. Wspomniane wcześniej zarządzanie pasywne łączy się z niższymi kosztami zarządzania ETF. 

Działaj wyłącznie u boku najlepszych

Decydując się na inwestowanie w jakiejkolwiek formie, należy pamiętać by ufać wyłącznie specjalistom. Jest to pierwszy rozsądny krok ku zyskowi. Dlatego jeśli interesują Cię fundusze ETF pamiętaj, żeby działać tylko poprzez sprawdzone platformy, jak strona Saxo Bank – licencjonowanego i regulowanego brokera. Fakt dwudziestoośmioletniego doświadczenia, udostępniania innowacyjnych finansowych technologii oraz nowych, a jednocześnie pewnych rozwiązań przemawia za tym, aby poważnie rozważyć skorzystanie z ich usług. 

To dobra opcja zarówno dla osób dopiero wchodzących na rynek, jak i doświadczonych, wymagających inwestorów. Użytkownicy otrzymują dostęp do 40 tys. instrumentów, a także całodobowe, profesjonalne wsparcie.