Kredyt konsumencki to pojęcie, z którym często mamy liczne wątpliwości. Jego definicja została jednak uregulowana ustawowo i warto się z nią zapoznać, by zostały one rozwiane. Co niezwykle istotne, nie mieszczą się w niej wszystkie kredyty gotówkowe dostępne na rynku.

Decydując się na wnioskowanie o kredyt konsumencki, musimy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu się. Dzięki temu unikniemy odrzucenia naszego wniosku, a cały proces przebiegnie sprawnie.

Kredyt konsumencki – definicja

Kredyt konsumencki to kredyt, który jest udzielany konsumentowi. Pokrywa on jej cele prywatne, a więc takie, które nie wiążą się z jego działalnością zawodową czy też prowadzeniem firmy. Zasady udzielania kredytu konsumenckiego reguluje Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Mówi ona m.in. o maksymalnej kwocie takiego kredytu (do 255.550 zł), o tym, że powinien on być oprocentowany oraz może przyjmować formę:

– umowy pożyczki,

– umowy kredytu w rozumieniu przepisów bankowych,

– umowy kredytu odnawialnego,

– umowy o odroczeniu terminu spłaty świadczenia pieniężnego,

– trójstronnej umowy o kredyt (w ramach której konsument spłaca bankowi zobowiązanie zaciągnięte na rzecz osoby trzeciej).

Co jest potrzebne do uzyskania kredytu konsumenckiego?

Chcąc uzyskać kredyt konsumencki, musimy przedstawić dokument potwierdzający naszą tożsamość. Banki honorują w takim przypadku najczęściej dowód osobisty. Może nim być jednak również karta stałego pobytu w przypadku cudzoziemców. Dokładne informacje na ten temat dostępne są w regulaminach poszczególnych banków. Drugim ważnym dokumentem, który musimy przedstawić bankowi, wnioskując o kredyt konsumencki, jest zaświadczenie o dochodach. Gdy pracujemy na etat lub wykonujemy pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, takie zaświadczenie wypełnia, oprawia pieczęcią firmową oraz podpisuje nasz pracodawca lub upoważniony przez niego pracownik Działu Kadr. Banki honorują jednak również odcinek z renty lub emerytury, a także roczne PIT-y. Dokumentem zastępczym, który potwierdza wysokość zarobków, jest ponadto wyciąg z konta bankowego. Ukazuje on wszystkie transakcje, które miały miejsce na naszym koncie (a więc przychodzące i wychodzące), co pomaga bankowi w oszacowaniu naszej zdolności kredytowej. Równie istotne jest to, że gdy jesteśmy w związku małżeńskim, a kredyt gotówkowy jest udzielany na wysoką kwotę, niezbędna jest jeszcze pisemna zgoda naszego współmałżonka.

Jak znaleźć najkorzystniejszą ofertę kredytu konsumenckiego?

Poszukując najlepszej oferty kredytu konsumenckiego, powinniśmy skorzystać z rankingów kredytów online. Wystarczy, że wpiszemy w nich interesującą nas kwotę kredytu oraz liczbę rat, w których chcemy dokonać jego spłaty. W ciągu kilku sekund wyświetli się nam przez to aktualny ranking kredytów online z uwzględnieniem najnowszych zmian w ofercie banków, które w 2022 r. są szczególnie dynamiczne, ze względu na ciągłe modyfikacje stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski. Czołowe pozycje w takich rankingach zajmują kredyty oferowane przez Santander Consumer Bank – bank od kredytów. Jednym z takich produktów jest Mistrzowski kredyt gotówkowy. Wyróżnia się on korzystnymi na tle innych banków warunkami cenowymi, a więc marżą i ubezpieczeniem. Ponadto możemy w jego przypadku liczyć na dogodne oprocentowanie, także stałe, czyli takie, którego wysokość nie jest zależna od inflacji i związanego z nią wzrostem stóp procentowych. Co więcej, aby uzyskać dodatkowe środki w ramach tego kredytu, nie musimy odwiedzać banku osobiście, w placówce stacjonarnej. Cały proces wnioskowania o kredyt gotówkowy jest bowiem dostępny online, bez wychodzenia z domu. Za pomocą kilku kliknięć, przy wypełnieniu wniosku w formie elektronicznej, otrzymamy środki na nasze konto już w ciągu 24 godzin. Weryfikacja naszej tożsamości odbywa się przy pomocy przelewu zwrotnego w wysokości 1 złotego, a w celu uzyskania kredytu musimy przesłać skan dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość oraz zaświadczenie o dochodach.

Źródła:

https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/kredyty/co-to-jest-kredyt-konsumencki/7v6y8ft

https://www.totalmoney.pl/artykuly/jakie-dokumenty-sa-potrzebne-do-uzyskania-kredytu-gotowkowego

https://direct.money.pl/artykuly/porady/kredyt-konsumencki—na-czym-polega,106,0,1935978