Co roku na założenie firmy i zostanie swoim własnym szefem decydują się kolejne osoby. Z myślą o nich powstał program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jego podstawowym celem jest rozwój przedsiębiorczości i wspieranie osób, które chcą otworzyć działalność gospodarczą. Dotychczas ze środków programu zostało utworzonych ponad 5 tys. firm.

Wsparcie na założenie własnej firmy dla osób prywatnych

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” finansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii to pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach. Ich oprocentowanie zależy od grupy docelowej oraz rodzaju podejmowanej działalności i wynosi 0,01% lub 0,03% w skali roku (oprocentowanie obliczane na dzień podpisywania umowy jest zależne od  stopy redyskonta weksli NBP). O wsparcie na założenie własnej firmy mogą starać się:

  • studenci ostatniego roku studiów zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia, oraz jednolitych studiów magisterskich;
  • absolwenci uczelni oraz szkół wyższych, którzy poszukują pracy, jeśli od momentu zakończenia ich nauki nie minęło więcej niż 4 lata;
  • osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy;
  • osoby będące opiekunami osób niepełnosprawnych, poszukujące pracy.

Wsparcie na założenie własnej firmy dla osób prywatnych – na jakich warunkach jest udzielane?

Maksymalna wysokość pożyczki na założenie własnej firmy jest 20-krotnością przeciętnego wynagrodzenia i aktualnie wynosi ok. 100 tys. zł. Czas spłaty pożyczonych środków to maksymalnie 7 lat. Pożyczkobiorca może także starać się o maksymalnie roczną karencję w spłacie.

Osoby, które skorzystały z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, a następnie z pożyczki na utworzenie miejsca pracy, mogą dodatkowo zawnioskować o umorzenie części pożyczki. Finansowanie z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” dostępne jest na terenie całego kraju. Pożyczek udzielają instytucje finansujące, które współpracują z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

wsparcie-na-zalozenie-firmy

Na jakie dodatkowe korzyści można liczyć?

Dużym atutem pożyczek z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” jest to, że pożyczkobiorca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z udzieleniem finansowania. Pożyczka udzielana przez pośredników finansowych, współpracujących z BGK, nie jest obciążona opłatami z tytułu prowizji, rozpatrzenia wniosku czy obsługi pożyczki. Ponadto, jeśli pożyczkobiorca spłaci ją przed czasem, również nie ponosi w związku z tym żadnych dodatkowych kosztów.

Każda osoba wnioskująca o pożyczkę może liczyć na wsparcie na etapie wnioskowania o finansowanie i wyborze właściwego zabezpieczenia pożyczki, a także na doradztwo i szkolenia już po zawarciu umowy.

Warto podkreślić, że katalog wydatków, które można sfinansować ze środków pożyczki jest bardzo szeroki. Mogą to być np. środki trwałe niezbędne do rozpoczęcia prowadzenia działalności, towary podlegające sprzedaży w ramach prowadzonej firmy, szkolenia, kursy, a nawet koszty stałe związane z prowadzeniem działalności (w okresie do 6 miesięcy od jej podjęcia) czy środek transportu.

Więcej informacji na temat pożyczki na rozpoczęcie działalności znajdziesz na https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie/ *Wysokość stopy  bazowej 0,01% lub 0,03% w skali roku podana jest na dzień publikacji artykułu. Artykuł sponsorowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od  pozytywnej analizy  zdolności kredytowej.