Kredyt kupiecki (zwany również towarowym albo handlowym) to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców i kontrahentów, którzy zmagają się z zatorami płatniczymi i nie posiadają wystarczających środków do finansowania działalności gospodarczej czy zapłaty za towar lub usługę. Na czym dokładnie polega kredyt kupiecki, jakie są jego wady i zalety i w jakich sytuacjach warto z niego skorzystać?

Czym jest kredyt kupiecki?

Kredyt kupiecki jest formą zgody jednego przedsiębiorcy na uregulowanie faktury z odroczonym terminem płatności przez drugiego przedsiębiorcę. Mówiąc prościej, właściciel firmy sprzedającej towary lub usługi – udzielający kredytu kupieckiego – zgadza się na opłacenie zamówienia przez innego przedsiębiorcę po terminie dostawy. Dzięki temu firma, która nie posiada płynności finansowej, ale potrzebuje nabycia określonych towarów lub usług, może prosić o udzielenie kredytu kupieckiego i ustalić nowy termin płatności za nabyte dobra. Kredyty kupieckie to doskonała alternatywa dla dodatkowo płatnych, zaciąganych w bankach, kredytów obrotowych.

Warunki udzielania kredytu kupieckiego

Warto wiedzieć, że przedsiębiorcy posiadają dowolność i sami mogą zdecydować o zapisach w umowie o kredyt kupiecki. Często udzielający kredytu decydują się na sprawdzenie wiarygodności kontrahenta i przed zawarciem umowy o odroczeniu płatności sprawdzają, czy partner nie znajduje się w bazie dłużników, od dłuższego czasu unikając spłaty należności.

W większości przypadków kredyt kupiecki udzielany jest na zasadach omówionych i ustalonych przez obu przedsiębiorców. Firmy ustalają okres kredytowania należności, który najczęściej wynosi 30 dni. W sytuacji, gdy współpraca kontrahentów nie jest długa i istnieje ryzyko niewywiązania się ze spłaty, przedsiębiorca udzielający kredytu kupieckiego może wymagać zapłaty należności w ciągu kilku dni.

Najczęściej jednak kredyt udzielany jest przedstawicielom firm dłużej współpracujących z danym przedsiębiorstwem, z czym wiąże się zbudowane zaufanie do kontrahenta. Jeśli współdziałanie firm wcześniej przebiegało bez zarzutów, partner może liczyć na pozytywną decyzję związaną z udzieleniem kredytu, często na okres dłuższy niż standardowe 30 dni.

Kiedy warto skorzystać z kredytu kupieckiego?

Kredyt kupiecki to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które zmagają się z tymczasowym zatorem płatniczym, jednak potrzebują towaru w związku z innymi zobowiązaniami wobec klientów. Takie rozwiązanie pozwala na nabycie towaru i dalsze odsprzedanie go, a środki nabyte ze sprzedaży pomogą spłacić kredyt kupiecki, jednocześnie zapewniając finanse potrzebne na dalszą działalność gospodarczą i opłaty z nią związane.

wady i zalety kredytu kupieckiego

Kredyt kupiecki – wady i zalety

Największą wadą udzielania kredytów kupieckich jest ryzyko związane z możliwym niedotrzymaniem terminu płatności przez partnera. Czasem nawet najlepsi kontrahenci mogą nie wywiązać się z umowy, prowadząc do kolejnego odroczenia płatności, co z kolei może wpłynąć na płynność finansową przedsiębiorcy, który udzielił kredytu. Najbardziej zagrożone są małe i średnie przedsiębiorstwa, które swoje dochody opierają na sprzedaży towaru i usług innym firmom. Brak własnych środków może przyczynić się nawet do upadku przedsiębiorstwa.

Udzielenie kredytu kupieckiego ma jednak zdecydowanie więcej zalet zarówno dla przedsiębiorstw udzielających kredytu, jak i ich klientów. Przede wszystkim przedsiębiorca, który zgadza się na kredyt kupiecki, jest postrzegany jako atrakcyjny partner biznesowy, który będzie w stanie poradzić sobie nawet w trudnej sytuacji. Im więcej nowych klientów, tym większe szanse na utrzymanie płynności finansowej.

Kolejną zaletą jest to, że procedura udzielenia kredytu kupieckiego jest krótka i nie polega na dopełnianiu często uciążliwych formalności. Zazwyczaj do udzielenia kredytu wystarczy zawarcie umowy ustnej lub podpisanie kilku podstawowych dokumentów dotyczących danych kontrahentów i zasad, na jakich udzielona zostanie pożyczka.

Warto wspomnieć, że kredyt kupiecki zazwyczaj udzielany jest bezpłatnie i przedsiębiorca nie pobiera prowizji podczas jego trwania. Oczywiście zdarzają się sytuacje, gdy partnerzy zastrzegają sobie w umowie dodatkowe opłaty za towar w przypadku niedotrzymania terminu płatności, jednak wszystko ma na celu zdobycie środków umożliwiających opłacenie bieżących kosztów.

Faktury z odroczonym terminem płatności – jak się zabezpieczyć?

W związku z kredytem kupieckim istnieje szansa, że kontrahent nie wywiąże się ze zobowiązań. W przypadku, gdy przedsiębiorca podejrzewa niewypłacalność klienta, warto przeprowadzić weryfikację jego zdolności kredytowej, podczas której sprawdzane jest, czy partner wywiązuje się z innych umów i zobowiązań finansowych. Jak jeszcze możesz zabezpieczyć swoje finanse?

Limit kupiecki

Inną formą zabezpieczenia przed niewypłacalnym klientem jest limit kupiecki. Polega on na ustaleniu najwyższej kwoty, jaką przedsiębiorca może odroczyć partnerowi w ramach kredytu kupieckiego. Dzięki temu firma nie naraża się na utratę płynności finansowej w przypadku, gdy kontrahent stanie się niewypłacalny. Jeśli jednak współpraca będzie dobrze przebiegać, a przedsiębiorcy zbudują większe zaufanie, limit w każdej chwili może zostać zwiększony.

Zaliczka na towar

Warto umówić się z kontrahentem, że ten każdorazowo dokona zaliczki na towary lub usługi w postaci określonej kwoty. Taka umowa pozwoli przedsiębiorstwu zyskać choć część kosztów potrzebnych na prowadzenie firmy.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Ubezpieczenie należności to świetne zabezpieczenie dla przedsiębiorców, które gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku, gdy kontrahent stanie się niewypłacalny. Takie rozwiązanie zabezpieczy przedsiębiorstwo przed problemami ze spłatą zobowiązań i utratą finansów na prowadzenie działalności. Ubezpieczenie kredytów kupieckich zazwyczaj obejmuje również weryfikację klientów i doradztwo najkorzystniejszych warunków umowy z kontrahentem.

Korzystną ofertę ubezpieczenia należności znajdziesz w Coface – kliknij!

Skonto, czyli rabat za szybką zapłatę

Kredyt kupiecki oznacza uzyskanie zapłaty za towar po upływie konkretnego czasu. Opóźniony termin spłaty zobowiązań może być niewygodny dla przedsiębiorców udzielających kredytu. Rozwiązaniem zachęcającym partnerów do szybkiej zapłaty za towary lub usługi jest skonto – rabat na nabywane dobra, jeśli kontrahent zapłaci za nie w umówionym terminie. Często wystarczy nawet kilka procent zniżki, aby partnerzy poczuli się docenieni i starali się spłacić zobowiązania zgodnie z umową.

Podsumowanie

Kredyty kupieckie to dobre rozwiązanie w przypadku chwilowych zatorów płatniczych zarówno dla właściciela firmy oferującej dobra, jak i dla jego klientów. Pozwalają one uniknąć niepotrzebnych konfliktów i problemów we współpracy, związanych z nieregulowaniem płatności na czas. W kredycie kupieckim warto jednak wcześniej przeprowadzić weryfikację partnera lub ubezpieczyć należności, aby uniknąć stresu związanego z możliwą niewypłacalnością klienta.