Kwota wolna od podatku- wszystko co trzeba wiedzieć

Podatki od wielu wieków są jednym z głównych dochodów większości państw na świecie, w tym Polski. Oczywiste jest, że osoby pracujące każdego miesiąca oddają część swoich zarobków na rzecz swojego ubezpieczenia, emerytury, oraz samego państwa. Proces rozliczania jest jednak dość skomplikowany, dlatego postanowiliśmy przedstawić podstawowe zagadnienia związane z rozliczaniem podatków. Jednym z nich jest kwota wolna od podatku.

Kwota wolna od podatku- co to jest?

Kwotą wolną od podatku nazywamy nasze roczne dochody, z które nie musimy płacić podatków. Na rok 2019, suma kwoty wolnej od podatku została ustawiona na 8 000 złotych. Co w porównaniu do innych krajów europejskich klasyfikuje nas na stosunkowo niskiej pozycji. Dla porównania najwyższą kwotę wolną od podatku znajdziemy na Cyprze oraz Słowacji, gdzie wynosi ona 19,500 Euro. Wysoką kwotą wolną od podatków mogą się również cieszyć mieszkańcy takich państw jak Wielka Brytania, Finlandia, Niemcy, oraz Irlandia. Wracając do tego, czym jest kwota wolna od podatku, to oznaczana to, że do momentu, kiedy nie przekroczysz zarobków rzędu 8000 złotych rocznie, nie musisz płacić podatku za swoje dochody. Co więcej, osoby, które nie przekroczą danej liczby dochodowej, mogą na koniec roku domagać się zwrotu składek podatkowych, które wpływały na konto Zusu przez cały rok.

Kwota wolna od podatku netto czy brutto?

Kwota wolna od podatku zależna jest od naszych dochodów, którymi są pieniądze otrzymywane brutto. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku posłów. Otrzymują oni miesięczną pensję poselską, która jest jednak opodatkowana w inny sposób, a kwota wolna od podatku w ich przypadku wynosiła w 2018 roku 27 360 złotych.

Jak obliczyć kwotę wolną od podatku?

Kwota wolna od podatku zależna jest od tego, ile zarabiamy. W przypadku osób, które osiągają roczny przychód 11 000 złotych, kwota wolna od podatku wynosi 3 091 złotych. Taka sama kwota istnieje dla osób, których dochód mieści się w granicach 85 528 złotych. Następnie jest ona dygresyjna do momentu, kiedy roczny dochód wynosi 127 000. Powyżej tej liczby, nie istnieje kwota wolna od podatku. Oznacza to, że osoby, które zarabiają powyżej tej liczby, zobowiązane są do opłacania pełnych podatków. Trzeba również podkreślić to, że każda osoba, niezależnie od tego, czy jej zarobek jest opodatkowany, czy nie, zobowiązana jest do wypełnienia. Jedynym wyjątkiem są osoby, które w ciągu całego roku nie osiągnęły żadnego dochodu. Wtedy są one zwolnione z obowiązku składania PIT-u.

Przekroczenie kwoty wolnej od podatku

W naszym kraju niewiele osób zarabia w ciągu roku mniej, niż wynosi liczba minimalnego opodatkowania, czyli 8001 złotych. Oznacza to, że musimy wyliczyć, opłacić podatek dochodowy, oraz złożyć PIT. W Polsce istnieje system dwóch progów podatkowych. Jeden z nich obowiązuje osoby, które osiągnęły przychód mniejszy niż 85.502 złote brutto. Zobowiązane są one o zapłacenie podatku o wysokości 18%. W przypadku osób, których dochody przewyższają 85.502 złote brutto, podatek do tej kwoty wynosi 18 %, a powyżej 32%.

Na czym polega zwrot podatku?

Zwrot podatku wypłacany jest osobom, których składki opłacane przez cały rok przekroczyły liczbę obowiązującego ich przy rozliczaniu PIT-u podatku. Czasem może być ono spowodowane ulgami lub różnymi odliczeniami podatkowymi, które im przysługują. Aby otrzymać zwrot podatku jak najwcześniej, warto szybko złożyć PIT. Najszybciej otrzymują go osoby rozliczające się z PIT-37, a kiedy dokładnie nastąpi wzrot można sprawdzić na Portalu Podatkowym.

Jak obliczyć zwrot podatku?

Obliczenie kwoty przysługującej z racji zwrotu podatku nie jest skomplikowane. Zaczynamy od zgromadzenia danych z PITów i sumujemy kwoty przychodu oraz koszty uzyskanego przychodu. Następnie uzupełniamy to składkami płaconymi jako podatek. Trzeba zwrócić uwagę również na ubezpieczenie oraz zestawić listę ulg i odliczeń. Kiedy zgromadzimy wszystkie dane, wpisujemy je do kalkulatora PIT. Otrzymamy wynik, który powie nam, o jaką kwotę możemy się ubiegać w formie zwrotu podatku.