Żadna firma nie jest w stanie obejść się bez działu księgowości. Zakładając działalność gospodarczą nawet jednoosobową, mamy obowiązek zatrudnienia księgowego, który będzie odpowiedzialny za zachodzące w niej procesy finansowe, dając gwarancję ich uczciwości i rzetelności. Tym bardziej konieczne jest to w przypadku spółek, dla których te procesy są nieco bardziej skomplikowane.W związku z tym wymagają one większej kontroli. Z tego też względu obsługa księgowa dla większych spółek nie powinna być tak uproszczona, tak jak w przypadku mikroprzedsiębiorstw.

Co powinna uwzględniać obsługa księgowa spółek?

Obsługa księgowa spółek powinna uwzględniać nie tylko rozliczanie faktur, ale przede wszystkim rozliczanie płac pracowników, tworzenie i uaktualnianie zestawień sald oraz wykazów aktywów i pasywów, gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji finansowej. Do obowiązków księgowego należy ponadto reprezentacja spółki przed urzędem skarbowym (wypełnianie i przesyłanie deklaracji PIT, VAT i innych), raportowanie zarządcze oraz doradztwo podatkowe. Warto dodać, że obsługa księgowa spółek może być realizowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Oznacza to, że nie trzeba tworzyć miejsca pracy dla księgowego w strukturach firmy, jeśli brakuje na to budżetu. Zamiast tego możemy nawiązać współpracę ze sprawdzonym i rzetelnym biurem rachunkowym, które będzie wykonywać wszystkie swoje obowiązki online. Więcej informacji pod adresem bpion.pl.

Jak przebiega zdalna obsługa księgowa większych spółek?

Obsługa księgowa spółek realizowana na zewnątrz, to tzw. outsourcing usług księgowych. Polega on na tym, że przetwarzanie danych finansowych odbywa się poza siedzibą firmy, w niezależnym biurze rachunkowym. W związku z tym konieczne jest regularne przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów w wersji cyfrowej. Wydawać by się mogło, że jest to nieco problematyczne, jednak w rzeczywistości takie nowoczesne rozwiązania, jak cyfrowy obieg dokumentów, pomagają utrzymać większy porządek w dokumentacji finansowej. Biura rachunkowe, oferujące outsourcing usług księgowych, mają tę zaletę, że biorą na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne uchybienia i pomyłki. Nie należy więc martwić się konsekwencjami prawnymi w takim przypadku.