Podejmowanie decyzji biznesowych to poważne wyzwanie. Aby świadomie wytyczyć kierunki rozwoju firmy, inwestycje do podjęcia czy wprowadzić korzystne zmiany, potrzebujesz dużej ilości danych. Wyniki finansowe, sytuacja na rynku, możliwości produkcyjne – to tylko przykładowe informacje niezbędne do dokonywania bezpiecznych i logicznych wyborów. Mimo to, przeglądanie setek stron raportów i analiz pochłania ogrom czasu i jest obarczone ryzykiem popełnienia błędu. Dlatego coraz więcej firm sięga po rozwiązania z zakresu business intelligence. Czym dokładnie jest BI i jak możesz skorzystać na tej technologii? Sprawdź!

Czym jest business intelligence?

Business Intelligence (BI) to specjalne systemy IT, których zadaniem jest przetwarzanie „surowych” danych z różnych sektorów do postaci czytelnych, przejrzystych raportów, które dostarczają potrzebną wiedzę osobom decyzyjnym. Jest to więc element zaawansowanej i zautomatyzowanej analityki biznesowej, która łączy informacje z różnych źródeł, wskazując na korelacje między danymi, i pomaga przewidzieć tendencje na kolejne lata.

Co daje wdrożenie systemu business intelligence?

Sięgnięcie po system BI wysokiej klasy, to rozwiązanie, które może zupełnie odmienić proces zarządzania przedsiębiorstwem – i to zarówno w obszarze finansowym, jak i inwestycyjnym oraz HR. Oto najważniejsze korzyści, na jakie możesz liczyć:

Optymalizacja procesów biznesowych

Kiedy jak na dłoni widzisz twarde dane dotyczące dotychczasowej działalności firmy oraz poziomu realizacji celów biznesowych, dostajesz wyraźną informację o tym, jakie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa wymagają optymalizacji. Możesz także ocenić, jak zaplanowane zmiany w strukturze wpłyną na wyniki finansowe. W efekcie zyskujesz szansę na zwiększenie efektywności organizacji i ograniczenie kosztów jej działalności.

Dostęp do precyzyjnych danych w jednym miejscu

Dobry system ERP z funkcjami klasy BI zbierze wszystkie kluczowe informacje na temat działalności firmy na jednej platformie. W efekcie nie będziesz zmuszony do poszukiwania poszczególnych analiz w różnych bazach. Poza tym uzyskasz dostęp do danych biznesowych o różnym poziomie szczegółowości – począwszy od tzw. big data, po precyzyjne informacje o działaniu poszczególnych komórek przedsiębiorstwa, a nawet jej pracowników.

Możliwość podejmowania decyzji na podstawie twardych danych

System klasy Business Intelligence pozwoli na rzetelne zbieranie wiarygodnych danych o sytuacji w firmie ze wszystkich istotnych źródeł – np. z systemu księgowego, raportów magazynowych, bazy danych o sprzedaży itp. Dzięki przejrzystym analizom będzie możliwe nie tylko spojrzenie na przeszłość i teraźniejszość, ale także śledzenie trendów. BI wskaże tendencje rozwojowe i pozwoli prognozować dalsze działania. Uzyskane dane umożliwią dokonywanie bezpiecznych i najkorzystniejszych wyborów.

Warto przy tym pamiętać, że nie można oczekiwać od business intelligence wskazania jedynego dobrego rozwiązania. Oprogramowanie przekazuje precyzyjne, oparte na wyliczeniach matematycznych informacje dotyczące obecnej i prognozowanej sytuacji biznesowej. Jednak ostateczną decyzję musi podjąć prezes zarządu, a nie system komputerowy – wyjaśnia ekspert z firmy Exact, która jest dostawcą innowacyjnych rozwiązań BI.

Usprawnienie pracy kadry zarządzającej

Narzędzia analityczne BI dostępne w oprogramowaniu ERP dla kadry na poziomie managerskim usprawniają przepływ informacji o aktualnej sytuacji w firmie. Specjaliści z różnych działów, mając dostęp do tych samych, zbiorowych danych, zyskują większą świadomość procesów zachodzących w całej organizacji. Dzięki temu mogą proponować wdrożenie zmian, które sprawią, że firma w ujęciu globalnym zacznie funkcjonować lepiej niż dotychczas.

To oczywiście tylko część powodów, które mogą skłonić do wdrożenia narzędzi z obszaru BI. Korzystanie na co dzień z możliwości, które dają takie systemy, pozwala zwiększyć konkurencyjność na rynku i podejmować decyzje bez obaw o mylne oszacowanie ich efektów. Warto zatem rozważyć skorzystanie z tej technologii.